Automount Samba shares

Uit MyWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Automount Samba Shares in Ubuntu

Het is handig wanneer je enkele mappen (en dus bestanden) die worden gedeeld door anderen in je LAN (thuisnetwerk) automatisch op je computer kunt aanspreken. Normaal gesproken moet je eerst de gedeelde mappen opzoeken in je netwerk en vervolgens kun je ze (automagisch) mounten in je eigen systeem. Je kunt deze gedeelde mappen (netwerk-shares) echter ook automatisch in je systeem mounten zodat deze worden gezien als lokale bestanden.

Hiervoor moet je Samba downloaden en installeren

sudo aptitude install smbfs

Vervolgens maak je een map aan waarin je de netwerk-share wilt mounten, bijvoorbeeld:

sudo mkdir /media/sharename

Nu moet je uitzoeken welk IP de netwerk-share heeft. Dit kun je vaak in het log van je router terugvinden. In dit voorbeeld gebruik ik 192.168.1.10 als IP adres. Met het volgende commando kun je bekijken welke shares er beschikbaar zijn:

smbclient -L 192.168.1.10 -U%


Ik ga er van uit dat je je shares netjes met een wachtwoord hebt beveiligd. Met het volgende commando kun je dan een netwerk-share éénmalig mounten:

sudo mount -t cifs //192.168.1.10/sharename /media/sharename -o 
username=winusername,password=winpassword,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777

Hierbij zijn de "winusername" en "winsharename" de wachtwoordgegevens die nodig zijn om de share aan te spreken.

We willen de map echter automatisch mounten en hiervoor zetten we de nodige gegevens in het fstab bestand. Dit bestand regelt welke mappen in je systeem op welke plek worden gemount. Eerst maken we even een backup:

sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_old

Nu kunnen we het juiste commando toevoegen aan fstab. We willen echter niet de inlogcodes open en bloot in fstab neerzetten, daarvoor maken we dus even een klein veilig bestandje aan:

sudo gedit /root/.smbcredentials


Zet je wachtwoord gegevens in het tekst bestandje en sluit dit vervolgens af:

username=winusername
password=winpassword 


Nu kunnen we dan eindelijk het automount commando in fstab toe gaan voegen:

sudo gedit /etc/fstab

voeg de volgende tekst toe en laat minimaal 1 blanke regel over onderaan het bestandje!

//192.168.1.10/sharename /media/sharename cifs credentials=/root/.smbcredentials,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0

Als je alles goed hebt gedaan, zie je nu trouw de netwerk-share elke keer automatisch terug in je PC.


LET OP!!

Het is mogelijk dat de shares niet correct worden ge-unmount bij het afsluiten van het systeem. Het commando voor het unmounten wordt te laat gegeven. Dit is op te lossen op de volgende manier. Ga de map /etc/rc6.d/ in en verschuif de prioriteit van het unmount commando. Doe hetzelfde in de map /etc/rc0.d/

cd /etc/rc6.d
ls -la

Je zou onder andere de volgende regels moeten zien:

  • S(nr)wpa-ifupdown (het nummer is waarschijnlijk 15)...
  • S(nr)umountnfs.sh (het nummer is waarschijnlijk 31)

Typ:

  • sudo mv S31umountnfs.sh S14umountnfs.sh
  • Herhaal dit proces in de map /etc/rc0.d

Links